ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

  • Εντιμότητα
  • Διαφάνεια
  • Αποφασιστικότητα
  • Αποτελεσματικότητα
  • Ανάπτυξη
  • Αλληλεγγύη